Larmsändare GSM

Larmsändare som använder sig av GSM eller mobilnätverket är ett smidigt sätt att både hålla koll på driftsproblem eller som ett övervakningssystem. Genom att använda sig av en larmsändare över GSM nätet så får man en enkel larmanordning som genom telefon, sms eller e-post kan larma personen om att något gått fel. Det kan vara en maskin som slutat fungera eller att det är strömavbrott, men det kan också vara ett sätt att få notifikationer om någon är i en lokal. På det sättet så kan en arbetsgivare få reda på om en anställd är på jobbet efter eller före öppning eller stängning.

Men en larmsändare som går över GSM nätet kan även vara ett sätt att få reda på om det är några driftsproblem eller strömavbrott. Även vid större strömavbrott så fungerar GSM nätet och rätt person kan få ett meddelande om problemet så fort som möjligt.

Men det är egentligen enbart ens fantasi som avgör gränserna för vad en larmsändare GSM kan användas till. Varningsfunktionen eller larmfunktionen kan kopplas till nästan vad som helst och kan beroende på vilken typ av larmsändare som är vald larma till flera personer genom flera kommunikationskanaler. På det sättet så ökar man chanserna att inte larmet missas av de som behöver få informationen.

 

Larmsändare GSM som larm

Man kan även använda en larmsändare GSM för att ersätta den fasta linjen som det gamla larmet är kopplat till. Då kan man fortsätta att använda sig av samma larm men göra sig av med osäkerheten som finns med ett larm som går över den fasta linjen. Den kan nämligen kapas om inbrottstjuven är tillräckligt dedikerad och verkligen vill komma in men det går inte att göra med en larmsändare som går över GSM nätet.

Men en larmsändare kan också användas för att helt byta ut ett gammalt larm som inte längre fungerar eller som är för dyrt. För en av de största fördelarna med en larmsändare som går över GSM nätet är att de oftast kan kopplas till flera olika typer av sändare och på det sättet så kan larm skickas till olika personer beroende på vilken sensor som är utlöst.

 

Larmsändare för att skydda varor och egendom

De flesta larm har som huvudfunktion att skydda varor och egendom från antingen förstörelse eller stöld. Men många tänker inte på att de kan finnas fler användningsområden där man kan använda en larmsändare för att skydda både varor och egendom. Strömavbrott kostar nämligen butiker och tillverkare miljontals kronor per år och ofta är det till följd av att generatorerna som fanns som backup inte fungerade ordentligt. Men det är väldigt få tillverkare eller butiker som har ett larm om att dessa inte fungerar vid ett strömavbrott. Larmet kan även finnas för att mäta hur mycket drivmedel som generatorerna har kvar så att inte frys eller kylvaror förstörs om generatorerna inte längre fungerar.

Det finns helt enkelt så pass många olika sätt att använda en larmsändare för att skydda varor och egendom på att det som sagt är fantasin som sätter gränserna och inte något annat.

 

Hur fungerar en larmsändare?

En larmsändare är egentligen enbart en sändare som kan programmeras men det är sällan som själva larmsändaren har några sensorer inkopplade från första början. Det är något som användaren senare kopplar in och då lägger användaren även in vilka regler som ska gälla. Om en person rör sig i lokalen vid en annan tid än vanligt eller om en temperatur är för hög eller låg. Det kan även vara ett sätt att koppla ihop brandalarmet så att ägaren får ett samtal eller sms om detta.

Men alla larm har en larmsändare och det är centralen för alla larm dit alla sensorer är kopplade. En del larm kan bara stängas av eller sättas på men har få andra funktioner. Andra larm är mer avancerade och där kan regler ställas in beroende på öppettider eller andra faktorer.

Men sen finns det larmsändare som enbart gäller tillverkning och maskinstatus och är inte vad de flesta människor tänker på när de hör larmsändare. Trots det så är det inom just tillverkning som de här typerna av larmsändare är väldigt populära då de kan se till att maskiner inte går sönder eller varna om något håller på att gå fel.