Mer tid för dina kunder! Penboost hjälper kunder att sänka kostnaderna, öka effektiviteten och minska den administrativa bördan som tynger alla pappersbaserade processer. Tack vare att vi hittar lösningar för digital penna och papper, kan alla former och protokoll digitaliseras och vidarebefordras automatiskt.

Affärsprocesser såsom orderhantering, kund och marknadsundersökningar , insamling av mätdata, servicerapporter och andra typer av blanketter och checklistor skickas direkt till organisationens back-office-system.

Penboost hjälper dig att öka din effektivitet. Du får mer tid för dina kunder.